Fashion

Duurzame kleding; wat verstaan we er precies onder?

duurzame kleren

Bij steeds meer spullen die we aanschaffen, stellen we de vraag of ze duurzaam zijn. Met duurzaam wordt dan bedoeld, dat die spullen zijn gemaakt of verkregen op een wijze, waarbij de natuur en het milieu zo veel mogelijk worden ontzien. Wat we met duurzame kleding precies bedoelen, daarover gaat dit artikel.

Duurzame kleding

Bij duurzame kleding kijken we naar waar de materialen vandaan komen. Zijn die materialen milieuvriendelijk en hoe schoon worden ze geproduceerd? Bij kleding kijken we ook naar de omstandigheden waaronder ze worden gemaakt. Ook als de materialen duurzaam zijn en bij de productie niet veel afval wordt geproduceerd of vervuiling veroorzaakt, dan nog noemen we de kleding niet duurzaam, als de arbeiders die ze maken slecht worden behandeld en/of onderbetaald. In het vervolg van dit artikel zullen we naar een aantal materialen kijken, waarvan kleding wordt gemaakt.

Katoen

We kopen veel katoenen kleding. Maar is katoenen kleding duurzaam? De verbouw van katoen is dat niet. Bij de teelt van de katoenplant wordt relatief veel water en kunstmest gebruikt. Kunstmest is niet direct duurzaam te noemen. De productie ervan kost energie en er zou zuiniger moeten worden omgesprongen met het fosfaat. Daarnaast is de gevoeligheid van de katoenplant voor insecten vrij groot. Daarom worden bij de teelt veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Polyester

In veel kleding wordt polyester gebruikt. Dat is een synthetisch materiaal, gemaakt van aardolie. De aardolie-industrie is nogal vervuilend en van winbare aardolie is de wereldvoorraad beperkt. De productie van polyester kost bovendien veel energie, waarvoor fossiele brandstoffen worden gebruikt. Die zijn een bron van CO2-uitstoot. CO2 draagt bij aan het broeikaseffect. Polyester is dus geen duurzaam materiaal.

Bamboe

Bamboe is een materiaal dat steeds populairder wordt voor kleding. Maar is bijvoorbeeld mannen kleding van bamboe duurzaam? De productie ervan is duurzamer dan katoen en polyester. Zo zijn voor de teelt van bamboe geen bestrijdingsmiddelen, meststoffen en irrigatie nodig. Relatief gezien produceert bamboe bovendien veel zuurstof. Een negatief punt van bamboe voor kleding is echter dat het vaak chemisch wordt bewerkt. Dat kan echter ook mechanisch en zeker dan kan je mannen kleding van bamboe duurzaam noemen.